اهدای میزبانی مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های منطقه 9 کشور به مرکز آموزش عالی کاشمر

آقای مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در چهاردهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور حضور یافت.

چهاردهمین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 در سالن شورای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور خانم دکتر رحمانی کارشناس ارزیابی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دکتر کشتی­دار، معاون دبیر منطقه 9 و مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برگزار شد، پس از ارائه گزارش فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها در سال 1397 و پیشنهادات مدیران تربیت بدنی، در خصوص تعیین میزبانان و زمان برگزاری مسابقات دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های منطقه تصمیم گیری شد که میزبانی مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر و پسر در بهمن ماه 1398 به مرکز آموزش عالی کاشمر واگذار گردید.