انجمن علمی

مقدمه:

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی و تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و مهیا نمودن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی دانشجویان و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آان در تحقق توسعه علمی، انجمن های علمی دانشجویی با حمایت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

انجمن علمی مرکز آموزش عالی کاشمر مورخ 92/1/26 در دو رشته مهندسی آب و آبیاری فعالیت خود را باحضور آقایان ایمان فروغی، ولی ا... حدادپور،میلاد ولی یاری،حسین حسن زاده،امین هاشمی،امیر کرامتی، محمد امین قلعه نویی و  دکتر عابدین پور  آغاز نمود .

اهداف انجمن علمی:

الف: تعمیق و گسترش روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء با همکاری هیأت علمی

ب: ارتباط  با انجمن هاو موسسات علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات عالی در راستای تبادل اطلاعات علمی

ج: شناسایی دانشجویان ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنها در جهت ارتقای فضای علمی مرکز

د: ایجاد فضای مناسب مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

ر: تلاش در جهت اعتلای اهداف علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

فعالیت  انجمن علمی:

1-برگزاری مناظره و نقد علمی

2- مطالعات و پژوهش های علمی

3- برگزاری کنفرانس و مسابقات و سخنرانی های علمی

4- اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی و تحقیقاتی

دسته مطلب: