انتخاب دکتر هادی معماریان بعنوان سخنران کلیدی سومین همایش بین المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت آب و خاک

دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب بعنوان سخنران کلیدی سومین همایش بین المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت آب و خاک انتخاب شد.
سومین همایش بین‌المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب (3rd IYFSWC) در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 26 تا 31 اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود.
موضوع اصلی این همایش حفاظت خاک و آب تحت تغییرات محیطی است. این همایش از حمایت‌های ارزشمند انجمن جهانی حفاظت خاک و آب (WASWAC) به عنوان قدیمی‌ترین انجمن علمی جهان در زمینه حفاظت خاک و آب برخوردار است. هدف WASWAC بهبود استفاده معقول از شیوه‌های مدیریتی است که باعث بهبود و صیانت از کیفیت اراضی و منابع آب می‌شود تا همچنان پاسخگوی نیازهای کشاورزی، جامعه و طبیعت باشند.
 موضوع سخنرانی دکتر معماریان کاربرد پلتفرم GLOSEM در ارزیابی بزرگ مقیاس اثرات تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسايش خاک خواهد بود.

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر 

دسته مطلب: