امکان دریافت وعده ناهار و شام در خوابگاه های مرکز - ایام امتحانات 01-00

تصویر daneshjoei

با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات پایانی سال تحصیلی وهمچنین رفاه حال دانشجویان گرامی، ​

دانشجویان خوابگاهی می توانند وعده های غذایی ناهار و شام خود را در تمام طول ایام هفته (شنبه تا جمعه) در محل خوابگاه دریافت نمایند. از این رو این امکان برای دانشجویان خوابگاهی وجود دارد که از روز شنبه 1401/03/21  با انتخاب سلف خوابگاه،  ناهار را  از ساعت 13 الی 14  و شام را نیز از ساعت 19 الی 20 در محل خوابگاه های مرکزدریافت نمایند.

 ضمنا َ دانشجویان خوابگاهی می توانند در ایام امتحانات از غذای روز جمعه (ناهار و شام) نیز بهره مند گردند.