افتخار آفرینی نماینده مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات والیبال همگانی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور 

 مسئول تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر از افتخار آفرینی نماینده مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات والیبال همگانی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور خبر داد. 
مهدی ناظمی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: مسابقات والیبال همگانی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس در دی ماه ۱۴۰۰ برگزار  شد  و دانشجوی این مرکز حائز رتبه گردید.
وی گفت:  پس از داوری فیلم های ارسالی در دو بخش دختران و پسران توسط هیئت داوران خانم سمانه شهرآبادی دانشجوی رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر موفق شد در بخش مهارت سرویس مقام سوم این مسابقات را کسب نماید.