افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهید تهرانی مقدم (پدر علم موشکی ایران) با حضور ریاست و جمعی از مسئولان شهرستان

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهید تهرانی مقدم (پدر علم موشکی ایران) با حضور ریاست مرکز آموزش عالی و جمعی از مسئولان شهرستان در مرکز آموزش عالی کاشمر(دانشگاه دولتی)