اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش عالی کاشمر تعیین شدند

طی حکمی از سوی ریاست  مرکز آموزش عالی کاشمر، اعضای شورای سیاستگذاری مرکز آموزش عالی کاشمر تعیین شدند 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، طی  این حکم آقایان دکتر بهرامن، دکتر جودوی، حجت السلام و المسلمین خزاعی، مهندس طیفوری، دکتر مازنی ، دکتر مجیدی و دکتر عاقل به عنوان اعضاء این شورا به مدت دو سال از سوی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر انتصاب گردیدند. 
در این حکم، بنا به سوابق و مسئولیت های محوله، این عزیزان به عنوان اعضاء شورای سیاستگذاری مرکز آموزش عالی کاشمر تعیین شده‌اند.
لازم به یادآوری است؛ شورای سیاستگذاری مرکز، دومین رکن سیاست گذار مرکز آموزش عالی کاشمر بعد از هیات امنا ست که  مسئولیت تعیین سیاستها و برنامه‌های جاری مرکز را عهده دار است.. 
از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این شورا، بررسی و تصویب رشته‌های آموزشی جدید، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجویان محترم و ارزیابی عملکرد کلی مرکز در راستای ماموریتها و اهداف راهبردی مصوب است.. 
شایان ذکر است؛ بنا به آیین نامه مربوطه، دکتر هادی معماریان رئیس  فعلی مرکز آموزش عالی کاشمر، ریاست این شورا را عهده دار خواهد بود.

دسته مطلب: