اعزام دوتیم دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی کاشمر به المپیاد کشوری ورزشهای همگانی

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر از اعزام دوتیم دانشجویان دختر این مرکز در رشته های "دارت" و" هفت سنگ مهارتی" به المپیاد کشوری ورزشهای همگانی خبر داد.
مهدی ناظمی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در مرحله استانی که در دانشگاه فردوسی برگزارشد و با درخشش دوتیم دانشجویان دختر این مرکز در رشته های دارت و هفت سنگ مهارتی به المپیاد ورزشهای همگانی که در تیرماه امسال در دانشگاه الزهرا تهران درحال برگزاری است؛ اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد:ورزش بانوان امر مهمی است که نیاز آن در دانشگاه‌ها احساس می شود.
وی با بیان این که شرکت دانشجویان این مرکز درر این المپیاد نشان دهنده اهمیت دادن این مرکز به فعالیتهای ورزشی بانوان و ایجاد رونق و نشاط مضاعف در این حوزه است.
.وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه جوانان ما مدیران آینده هستند؛ سلامت آنها سلامت جامعه آتی را تضمین می‌کند لذا ضروری است فضای ورزشی در دانشگاه ها تداوم یابد و روحیه ورزشکاری علاوه بر نشاط ورزشکاری در دانشجویان تقویت شودوی افزود: سرپرستی این تیم را خانم محبوبه رمضان نیا برعهده دارد.
گفتنی است؛اولین دوره برگزاری این المپیاد دانشجویان دختر در سال ۹۲ برگزار شد، ۶ سال می گذرد امسال در ۹ رشته ورزشهای همگانی هزار و ۵۰۰ دانشجو از ۱۲۶دانشگاه کشور حضور دارند. این المپیاد از ۲۶ تیرماه آغاز و ۳۱ تیر ماه به پایان می‌رسد.