اطلاعیه مهم امور کلاسها

تصویر کارشناس آموزش

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند عنوان شماره کلاسهای 109 الی 120 در پرتال دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام کلاس

شماره کلاس در پرتال دانشجویی

1

کارگاه کامپیوتر (ساختمان اداری)

109

2

کارگاه تخصصی کامپیوتر

110

3

سالن همایش

111

4

لابراتوار زبان

112

5

سالن ورزشی مرحوم محولاتی

113

6

سالن تنیس روی میز

114

7

مجموعه ورزشی تختی

115

8

سالن خاتم

116

9

سالن 22 بهمن

117

10

چمن 22 بهمن

118

11

پیست استادیوم آزادی

119

12

آزمایشگاه فیزیک

120