اطلاعیه شماره 3 - خوابگاه ها

تصویر کارشناس آموزش

دانشجوی گرامی ضمن تبریک مجدد قبولی شما در مرکز آموزش عالی کاشمر به اطلاع می رساند این مرکز دارای خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه می باشد.

 

سرویس جهت تمامی خوابگاه ها از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس بصورت رایگان می باشد.

 

هزینه خوابگاه پسران جهت یک ترم: 335000 تومان

هزینه خوابگاه خواهران جهت یک ترم: 375000 تومان خوابگاه آزادگان

هزینه خوابگاه خواهران جهت یک ترم: 387000 تومان خوابگاه حکیم

 

 

شماره تماس: 05155258801 داخلی 104