اطلاعیه شماره 3 حذف و اضافه - قابل توجه تمامی دانشجویان

تصویر کارشناس آموزش

با توجه به عدم رسیدن تعدادی از کلاسها به حد نصاب لازم براساس اعلام مدیران محترم گروه ها تعدادی از گروه ها حذف و یا ادغام شده است. از دانشجویان محترم درخواست می گردد آخرین وضعیت انتخاب واحد و حذف و اضافه خود را تا پایان زمان حذف و اضافه در پرتال دانشجویی بررسی نمایند.

دسته مطلب: