اطلاعیه شماره 1 حذف و اضافه - قابل توجه تمامی دانشجویان

تصویر کارشناس آموزش

از دانشجویان محترم درخواست می گردد نکات زیر را به دقت مطالعه نمایند.

1) زمان حذف و اضافه تا پایان روز چهارشنبه 1395/11/20 از طریق اینترنت خواهد بود.

تبصره: تعداد دروس انتخابی در حذف و اضافه 4 درس و تعداد دروس قابل حذف 2 درس خواهد بود.

2) دانشجویانی که قصد انتخاب دروسی را دارند که در پرتال دانشجویی قابل مشاهده نمی باشد می توانند با مراجعه به آموزش و دریافت فرم و تایید مدیر گروه به صورت دستی حذف و اضافه نمایند.

 تبصره: برای انتخاب دروس عمومی نیازی به تکمیل فرم نمی باشد و فقط به آموزش مراجعه نمایید.

 

3) زمان ثبت فرم های حذف و اضافه توسط آموزش از ساعت 10 الی 14 خواهد بود. (لطفا از مراجعه در ساعت های دیگر خودداری نمایید.)

 

4) فرم های حذف و اضافه فقط در حضور دانشجو ثبت می گردد، در صورت عدم حضور دانشجو و ایجاد مشکل در ثبت فرم، آموزش مسئولیتی نخواهد داشت.

 

5) با توجه به قطعی شدن نمرات و قرار گرفتن کارنامه نهایی دانشجو در پرتال دانشجویی از دانشجویان محترم تقاضا می گردد معدل نهایی را بررسی و در صورت مشروط شدن با مشورت مدیر گروه تعداد واحدهای انتخابی را به 14 واحد کاهش دهند.

تبصره: در صورت عدم حذف واحد های اضافی، این واحدها بعد از پایان زمان حذف و اضافه توسط آموزش حذف می گردد.

 

6) پیرو اطلاعیه مدیر محترم آموزشی مبنی بر تداخل بیش از دو امتحان در یک روز و با توجه به اینکه تعداد کمی از دانشجویان به مدیران گروه مراجعه نموده اند، لذا مجددا از دانشجویانی که برنامه امتحانی آنها در یک روز بیش از دو درس تداخل دارد درخواست می گردد به مدیر گروه مراجعه و لیست مربوطه را تکمیل نمایند.

 

7) ظرفیت کلاس دروس عمومی حداقل 25 نفر می باشد، لذا در صورت عدم رسیدن کلاس به حد نصاب لازم به تشخصیص آموزش کلاسهایی که به حد نصاب لازم نرسیده باشند، حذف خواهد شد.

 

8) بر اساس مصوبه جلسه32 شورای آموزشی دانشگاه دانشجویانی که در بازه حذف و اضافه انتخاب واحد می نمایند یک درس جریمه خواهند شد و از دروس انتخابی آنها حذف خواهد شد.

*درسی که حذف می شود باید حداقل 2 واحد و غیر عمومی باشد.

 

9) مطابق ماده 23 آیین نامه آموزشی عدم ثبت نام  در  هر نیمسال   (( زمان تعیین شده از سوی دانشگاه)) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 

دسته مطلب: