اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد نیمسال دوم

تصویر کارشناس آموزش

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند تاریخ شروع انتخاب واحد شنبه 5بهمن ماه خواهد بود.

از کلیه دانشجویان محترم درخواست می گردد جهت انتخاب واحد به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند.

نکته مهم: در بازه انتخاب واحد دانشجویانی که قادر به انتخاب دروس نمی باشند (بعنوان مثال عدم رعایت همنیاز و پیش نیاز، تکمیل ظرفیت کلاس، تغییر روز و ساعت کلاس، تاریخ امتحان پایان ترم) باید با مدیران محترم گروه ها تماس حاصل نمایند.

ورودیهای 1395 شنبه 5 بهمن ماه

ورودیهای 1396 یکشنبه 6 بهمن ماه

ورودیهای 1397 دوشنبه 7 بهمن ماه

ورودیهای 1398 سه شنبه 8 بهمن ماه

تمام ورودیها چهارشنبه 9 بهمن ماه
* عدم انتخاب واحد در زمان اعلام شده به منزله انصراف و برابر مقررات اقدام خواهد شد.