اطلاعیه شماره یک ثبت نام - مدارک لازم جهت ثبت نام

تصویر کارشناس آموزش

مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

از دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت مدارک مورد نیاز را بطور کامل تهیه و سپس جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان محترم توجه داشته باشند که در زمان ثبت نام مدارک تحصیلی بندهای فوق توسط دانشگاه دریافت و تا پایان تحصیل تحویل دانشگاه خواهد بود. در صورت نیاز لطفا قبل از مراجعه به مرکز کپی تهیه نمایید.

1. اصل مدرک یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک (+ دو برگ کپی)

2. اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید یا گواهی موقت اتمام دوره متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک (+ دو برگ کپی)

3. اصل کارنامه(ریز نمرات) تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید در هر یک از سال های 1384 به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش(+ دو برگ کپی)

4. اصل مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت اتمام دوره متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک(+ دو برگ کپی)

5. اصل کارنامه(ریز نمرات) دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضای مدیر دبیرستان و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک(+ دو برگ کپی)

6. اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/96) (+ دو برگ کپی)

7. اصل شناسنامه و اصل کارت ملی (بدون کپی)

8. مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (برادران) ا توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه38 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك) 

 تبصره 1: دانشجویانی که مشمول معافیت تحصیلی می شوند، زمان مراجعه و ثبت نام در دانشگاه باید نامه درخواست معافیت تحصیلی را از دانشگاه تحویل و به پلیس+10 مراجعه و جواب آن را به آموزش تحویل دهند، در غیر این صورت ثبت نام آنها موقت خواهد بود.

   تبصره 2: مطابق آیین نامه نظام وظیفه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی باید درخواست خود را فقط در شهری که مشغول به تحصیل هستند، تحویل نمایند.

      تبصره3 : اصل برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت برای مشمولین

      تبصره4 :   اصل کارت معافیت دائم و یا پایان خدمت

    تبصره 5 : پذیرفته شدگانی  که در حال خدمت می باشند حتما می بایست اصل برگه مرخصی تایید شده توسط یگان محل خدمت را همراه داشته باشند.

9. طبق دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش تمامی پذیرفته شد گان باید همراه با کپی گواهی پیش دانشگاهی به پست بانک ها مراجعه و تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه تحویل نمایند.

تبصره 1: کلیه پذیرفته شدگان باید در دفاتر پست و هنگام تکمیل فرم نام رشته و نام کامل دانشگاه (مرکز آموزش عالی کاشمر) را قید نمایند.

آدرس: خراسان رضوی - کاشمر - بلوار سید مرتضی - مرکز آموزش عالی کاشمر - کدپستی9671989851

10. یازده قطعه عکس4*3 تمام رخ که در سال جاری تهیه شده باشد.

(عکس خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش تهیه شود.)

تبصره1 : (تمام عکس ها پشت نویسی شود، نام و نام خانوادگی و رشته قبولی نوشته شود.)

تبصره2 : تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.

11. پذیرفته شدگانی که قبلا دانشجوی سایر دانشگاهها بوده اند، باید زمان ثبت نام کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نمایند.

تبصره1: دانشجویانی که از دانشگاه قبلی انصراف داده اند نیازی به ارائه کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل نمی باشد و فقط فرم شماره 3 از دفترچه شماره یک ثبت نام سازمان سنجش را که توسط دانشگاه قبلی تکمیل شده همراه داشته باشند.

تبصره2 : دانشجویانی که از دانشگاه قبلی انصراف نداده و مدارک تحصیلی آنها در آن دانشگاه می باشد زمان ثبت نام باید نامه درخواست مدارک را از دانشگاه قبولی جدید دریافت و به دانشگاه قبلی مراجعه نمایند.

12. انتخاب واحد ترم یک توسط دانشگاه انجام می شود.

13. زمان شروع کلاسهای مرکز دوشنبه 1396/07/03 مهرماه می باشد.

تبصره : پذیرفته شدگان محترم که از استانهای دور مراجعه می نمایند،بنحوی برنامه ریزی نمایند که در روز شنبه اول مهر جهت ثبت نام و شروع کلاس در دانشگاه حضور داشته باشند.

14. بمنظور آشنایی بیشتر دانشجویان جلسه توجیهی برگزار و تمامی آیین نامه های دوران چهار ساله تحصیل بررسی می گردد.

تبصره1 : زمان این جلسه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

تبصره2 : حضور در این جلسه اجباری بوده و مسولیت کلیه مشکلات عدم رعایت قوانین دانشگاه به عهده شخص دانشجو می باشد.

15. دانشجویان اخراجی و انصرافی فرم مربوطه را که در دفترچه کنکور تکمیل و ممهور به مهر و امضای محل تحصیل قبلی می باشد را به همراه داشته باشند.
16. کارمندان دولت اصل حکم مرخصی سالانه بدون قید و شرط را بهمراه داشته باشند.

پذیرفته شدگان محترم توجه داشته باشند که در زمان ثبت نام مدارک تحصیلی بندهای فوق توسط دانشگاه دریافت و تا پایان تحصیل تحویل دانشگاه خواهد بود. در صورت نیاز لطفا قبل از مراجعه به مرکز کپی تهیه نمایید.