اطلاعیه شماره هفت انتخاب واحد - تمدید زمان انتخاب واحد

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد تا دو ساعت آینده و جهت رفاه حال دانشجویان محترم، انتخاب واحد جهت کلیه دانشجویان تا پایان ساعت 23 روز جمعه 1396/06/24 تمدید گردید.
مجددا و پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع می رساند که دانشجویان باید در بازه انتخاب واحد حداقل 12 واحد اخذ نمایند.