اطلاعیه شماره دو ثبت نام-زمان ثبت نام

تصویر کارشناس آموزش

دانشجوی گرامی

ضمن تبریک مجدد قبولی شما در مرکز آموزش عالی کاشمر، زمانبندی ثبت نام به شرح ذیل اعلام می گردد.

روزهای سه شنبه 28 شهریور الی پنجشنبه 30 شهریور، ساعت 8 الی 13 پذیرای شما دانشجوی گرامی خواهیم بود.

شماره تماس:

05155258801

داخلی 1 آموزش

  داخلی 104 امور خوابگاه ها

 

KASHMAR.AC.IR