اطلاعیه امورتغذیه در ایام ماه مبارک رمضان

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

  • در ایام ماه مبارک رمضان روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی غذا ارائه می شود.

  • دانشجویان پسر ساکن خوابگاه می توانند با انتخاب "سلف 3" غذای خود را در خوابگاه تحویل بگیرند.

  • در انتخاب سلف در وعده های ناهار و شام دقت فرمایید، هر دو وعده همزمان در زمان افطار توزیع می گردد.

 

امور دانشجویی

دسته مطلب: