آخرین خبرها


کارگاه آموزشی مجازی - روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای - پیشبرد اهداف سازمانی در بستر مدیریت RP
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

کالج دانشگاهی مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار می‌کند: