اطلاعیه امور شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه- شهریه پرداز)

اطلاعیه شهریه

" ویژه دانشجویان نوبت دوم(شهریه پرداز - شبانه) و دانشجویان دارای سنوات تحصیلی بیش از 9 نیمسال"

به استحضار دانشجویان محترم شهریه پرداز می رساند؛

برای پرداخت شهریه اعم از شهریه ثابت و شهریه متغیر بایستی از طریق پورتال دانشجویی»»» قسمت مالی»»» پرداخت الکترونیکی(با وارد کردن مبلغ و نیمسال اول یا دوم یا نیمسال تابستانی برای هر سال تحصیلی بصورت دستی) صورت پذیرد.

زمان واریز شهریه برای هر نیمسال:

 شهریه ثابت؛ حداقل 3روز قبل از انتخاب واحد  و بصورت یکجا .

(نکته مهم: دانشجویان دارای بدهکاری قبلی، تا زمانی که بدهی قبلی را پرداخت نکنند همچنان پورتال دانشجویی بسته و اجازه ورود به پورتال را نخواهند داشت)

                                                  

شهریه متغیر : از زمان حذف و اضافه تا 10 روز قبل از امتحانات پایان نیمسال.

(نکته مهم: در صورت عدم واریز شهریه ثابت و متغیر در موعد مقرر، در امتحانات پایان نیمسال نمیتوانید شرکت نمایید.)

 

*نکته مهم: دانشجوی گرامی در صورت عدم تسویه حساب کامل مالی، تمامی مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حضور در امتحانات، پورتال دانشجویی باز نخواهد شد و مسئولیت تمام عواقب ناشی از عدم پرداخت بموقع، به عهده شما خواهد بود.)

قابل ذکر است دانشجویان محترم حتما شهریه هر نیمسال را در موعد خود تسویه حساب مالی نمایند و شهریه نیمسال جاری را به نیمسال بعد موکول ننمایند. در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده دانشجو می باشد.

در صورت دارا بودن مشکل پرداخت، دانشجو حتما باید همان ابتدای نیمسال تحصیلی درخواست کتبی خود را ارائه و با کارشناس امور شهریه هماهنگ نماید و به آخر نیمسال موکول ننماید.

مبلغ نهایی شهریه متغیر  یک هفته پس از زمان  حذف و ضافه از طریق پورتال قابل مشاهد می باشد.

 

جدول مبالغ شهریه ثابت برای ورودی های 98

ردیف

نام رشته /ورودی98

مبلع به ریال

1

رشته های علوم ورزشی، مترجمی زبان انگلیسی ورودی 98

2761000 ریال

2

رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، علوم و مهندسی آب ورودی 98

3136100 ریال

 

 

 

 

 

 

جدول مبالغ شهریه ثابت  برای ورودی های

جدول مبالغ شهریه ثابت  برای ورودی های 99

ردیف

نام رشته /ورودی99

مبلع به ریال

1

رشته های علوم ورزشی، مترجمی زبان انگلیسی ورودی 99

3040000 ریال

2

رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، علوم و مهندسی آب ورودی 99

3450000 ریال

 

 

 

 

 

 

باتوجه بهباتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به باتوجه به
تخفیف شهریه:
در خصوص تعیین شهریه دانشجویان دارای رتبه در بین هم ورودی های مختلف (دانشجویان ممتاز) بر اساس مصوبه هیأت امنا مورخ 17/09/94:  در صورت احراز رتبه های اول، دوم وسوم با حداقل معدل«16» در هر سال تحصیلی در بین دانشجویان هم ورودی هر کد رشته به ترتیب %25 ، %50 و %75 شهریه همان سال تحصیلی دریافت می شود. حدااکثر مدت استفاده «4» سال تحصیلی و حداقل واحد اخذ شده «34» واحد می باشد.
تخفیف شهریه برای خانوده های ایثار گر و شاهد و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی:
دانشجویانی که دارای سهمیه ایثارگران با سهمیه بالای 25% می باشند با ارائه نامه بنیاد شهید از تخفیف صد درصدی شهریه برخوردارند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی : با ارائه برگه انتخاب واحد و کارنامه ترم توسط دانشجو از دانشگاه به ارگان تحت پوشش به دانشجو در صورت موافقت توسط مؤسسه تحت پوشش  کمک مالی می شوند.

 

لازم به ذکر است در صورت بروز مشکل تنها در ساعات اداری غیر تعطیل ساعت 9تا 12 روزهای (شنبه تا دوشنبه) از طریق تماس تلفنی با شماره 05155258801داخلی 106 دانشگاه یا از طریق پیام رسان سروش با شماره  09054663266 اطلاع رسانی گردد و یا فقط و فقط از طریق پیامک، با شماره مذکور اعلام گردد. به تماس های تلفنی شماره همراه چه در ساعات اداری و غیر اداری پاسخ داده نخواهد شد.با تشکر