اطلاعیه های عمومی
اکران عمومی فیلم قهرمان

دوشنبه 16 آبان 1401


اطلاعیه حذف و اضافه

چهارشنبه 06 مهر 1401شروع ارزیابی اساتید

پنجشنبه 13 خرداد 1400


اصلاح انتخاب واحد

يكشنبه 03 اسفند 1399


اطلاعیه انتخاب واحد

سه شنبه 14 بهمن 1399


توزیع غذا

يكشنبه 02 مهر 1396
سلف مرکز آموزش عالی کاشمر

صفحه‌ها