برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 1400

اطلاعیه مهم امتحانات

از کلیه دانشجویان محترم درخواست می گردد مطالب زیر را بدقت مطالعه نمایند.

(مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بعهده شخص دانشجو خواهد بود.)

1 - همراه داشتن کارت دانشجویی برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

(جهت درخواست و دریافت کارت دانشجویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9الی11 به امور دانشجویی {آقای مهماندوست} مراجعه نمایید.)

 

2 - همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات چاپ در برگ A4 برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

(جهت چاپ کارت ورود به جلسه امتحان به پرتال دانشجویی > منوی آموزشی > کارت ورود به جلسه امتحان مراجعه نمایید.)

نیازی به امضا کارت ورود به جلسه نمی باشد.

 

3 - به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنها به دلیل غیبت بیش از حد مجار به آموزش اعلام شده بود می رساند بنابر مصوبه شورای آموزش دانشگاه مورخ 17/3/1401 تمام این دانشجویان می توانند در امتحانات پایان ترم جاری شرکت نمایند لازم به ذکر است این تصمیم به صورت موردی و فقط برای ترم جاری اخذ شده است بدیهی است از ترم آینده روال برخورد با این دسته از دانشجویان طبق مقررات آموزش خواهد بود.

 

4 - به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند برای امتحاناتی که دانشجو مجاز به استفاده از ماشین حساب یا فرهنگ لغت یا جزوه می باشد به هیچ وجه اجازه جابه جایی داده نخواهد شد. بنابراین الزامی است که هر دانشجو این وسایل را برای خودش همراه داشته باشد(فقط برای دروسی که این وسایل مجاز شده است.)

 

5 - به اطلاع آندسته از دانشجویانی که به هر دلیلی دو امتحان همزمان در یک ساعت دارند می رساند زمان اضافی برای پاسخ به دو امتحان داده نخواهد شد و زمان مجاز پاسخ به سوالات، براساس بالاترین زمان هر کدام از دو امتحان خواهد بود.

 

6 - برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم در دو قسمت برنامه دروس عمومی و سایر دروس بشرح ذیل اعلام می گردد.
با توجه به اتمام زمان اعلام موارد مشکل در برنامه امتحانات پایان ترم دوم 1400، موارد ارجاعی از سوی مدیران محترم گروه در برنامه امتحانی اعمال و برنامه نهایی جهت اطلاع دانشجویان به پیوست ارسال می گردد.