یایان دوره تئوری مربیگری درجه 3 به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر

دومین دوره تئوری مربیگری که پیش نیاز کلیه رشته های مربیگری میباشد با مجوز مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (آقایان و بانوان) و با همیاری هیأت ورزش های همگانی و همکاری گروه علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر با شرکت بیش از ۴۰ نفر شرکت کننده برگزار شد. شایان ذکر است در این دوره علاقه مندان به مربیگری از شهرهای همجوار نیز حضور داشتند و برای نفراتی که بتوانند امتیازات علمی لازم را در آزمون های کتبی پایانی کسب نمایند گواهی معتبر رسمی صادر خواهد شد.