کارگاه آموزشی روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای به همت مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد

به مناسبت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی و به همت مرکز آموزش عالی کاشمر و با همکاری فرمانداری این شهرستان کارگاه آموزشی روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،دکتر علیرضا عبداله نژادعضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مدیر کل سابق روابط عمومی وزارت علوم در این کارگاه آموزشی طی سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور و مردم را می توان از طریق بها دادن به روابط عمومی حرفه ای حل‌کرد.
دکترعبداله نژِاد طی سخنانی با تاکید برلزوم نگاه تخصصی به حوزه روابط عمومی در راستای اطلاع رسانی مناسب و ارائه پیام به مخاطبان و مشتریان گفت: بدون شک سازمانهایی که در حوزه روابط عمومی هزینه می کنند موفقیت شان قطعی است.
وی تصریح کرد : در هر نهاد و سازمان چه دولتی و چه بخش خصوصی به حوزه روابط عمومی به صورت تخصصی نگاه شده و سرمایه گذاری صورت گرفته شاهد توفیقات خوبی هستیم زیرا این مقوله یک معادله دو وجهی است که استفاده از نیروی متخصص و سرمایه گذاری در این حوزه می تواند توفیق سازمان را دوچندان کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مدیران در بخش دولتی و خصوصی که اهمیت سرمایه گذاری در حوزه روابط عمومی را درکنند؛گفت: روابط عمومی پویا وحرفه ای است که بتواند براساس روشهای خلاق و کارمد و تاثیر گذار و مبتنی برمشارکت و ارتباطات رسانه‌ای تا پیام خود را در معرض دید مخاطبان، مشتریان و افکار عمومی قرار دهد .
وی با بیان اینکه روابط عمومی هم به مثابه ابزارهای اطلاع رسانی در جایگاه اصیل کارکرد خبری و اطلاع رسانه ای دارد و هم می تواند ابزار تبلیغات باشد؛ اظهار داشت: در دنیای متکثروبا رقابتی فزاینده از روابط عمومی برای گسترش نفوذ خود می توان استفاده نمود مضاف براینکه اطلاع رسانی از خدمات اصلی حوزه روابط عمومی است. .
عبداله نژاد افزود: به طور کلی از لحاظ کلاسیک و سنتی در زمینه ارتباط بین روابط عمومی ور سانه دو رویکرد وجود دارد یکی از منظر ژوزنالیستها که رویکرد منفی است مبتنی براینکه روابط عمومی و رسانه دو جزیره جدا از هم با اهداف و کارکردهای متضادند به طوریکه روابط عمومی وظیفه بهبود برند،حفظ منافع سازمان و موفق جلوه دادن سازمان و سرپوش گذاشتن بر ضعفها و کارکردهای ناکارآمد و پنهانکاری در زمینه سود مدیریت و ... است و در مقابل رسانه ها به دنبال افشاگری و کشف فساد هستند.
وی تصریح کرد : یک نگاه دیگراین استکه روابط عمومی و روزنامه نگاری دو حوزه مهم از عرصه گشوده ارتباطات است که مکمل یکدیگرند به شرطی که اخلاق حرفه ای راپاس بدارند .
وی گفتدراین رویه در جایگاه فعال حوزه روابط عمومی دروغ نباید گفت، به مخاطب و مشتری باید احترام گذاشت و اخبار دروغ را منتشر نکرد و در مقابل رسانه با اعتماد ایجاد شده کارکرد خود را انجام می دهد و از در ستیز رسانه با روابط عمومی وارد نمی شود .
مدیرکل سابق روابط عمومی وزارت علوم با بیان اینکه در سالهای اخیر در سازمانهای دولتی به بخش روابط عمومی توجه شده هم حوزه رسانه و هم مدیران و روسا و وزرا و مدیریت عالی هر سازمانی به این درک رسیدهاند که اگر یک روابط عمومی حرفه ای در کنارشان نباشد نمی توانند مدیریت خود را حفظ کندگفت: در واقع تداوم مدیریت نسبت مستقمی با ارائه علمکرد دارد زیرا اگرمدیری عملکرد خود را در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار ندهد نمی تواند به بقای خودش به عنوان مدیر توجه کند لذا توجه به به حوزه روابط عمومی ضرورت دارد.
وی گفت: با اینحال سازمانهای دولتی که از بودجه دولت ارتزاق می کنند به ارائه عملکردها خیلی احساس نیازنمی کنند لذا به روابط عمومی پویا هم کمتر توجه دارند و در زمنیه ارتباط با رسانه ها حوزه کوچکی دارند ولی سازمانهای خصوصی توجه ویژه هم از منظر تخصص و هم هزینه دارند و با نگاه هزینه و فایده است در حوزه روابط عمومی سرمایه گذاری می کنند.
وی فصل مشترک روابط عمومی ها و رسانه ها را حوزه اطلاع رسانی دانست و گفت: تا قبل از توسعه وب‌سایت‌ها اطلاع‌رسانی در حوزه روابط عمومی محدود به شیوه سنتی و مهم ترین آن خبررسانی بود و همچنان با توسعه وب‌سایت‌ها ذیل روابط عمومی ها، رسانه ها براساس قلمرو نفوذبا یک درجه اهمیت و اعتبار سنجیده می شود.
وی با تاکید برلزوم رویدادسازی از سوی روابط عمومی ها جهت تعامل با رسانه ها افزود: 54 سال از عمر روابط عمومی در ایران می گذرد اما هنوز این حوزه عقیم مانده و جا دارد مدیران باشم تیز به اهمیت جایگاه روابط عمومی پی ببرند.

وی گفت: در روابط عمومی باید پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، رعایت اصول حرفه ای در خبر نویسی و رعایت اصل سرعت و دقت و استفاده از عکس و موشن و ... و سازماندهی مناسب برای ارتباط با رسانه ها و حفظ و تعمیق روابط با رسانه ها و ایجاد یک وبسایت کارآمد و حضورفعال در شبکه های اجتماعی شکل بگیرد تا ضمن بیان اهداف سازمانی ، در بیان مشکلات و ایجاد ودریافت راه حل ها کارآمد و پویا عمل شود.

دسته مطلب: