چاپ کتاب "انگیختگی در زبان " توسط خانم دکتر عرفانیان

کتاب خانم دکتر عرفانیان،عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی مرکز آموزش عالی کاشمر با عنوان "انگیختگی در زبان"  به چاپ رسید.

اعضای هیات علمی و کارکنان این مرکز ضمن عرض تبریک، سلامتی و موفقیت روزافزون ایشان را آرزومندند.