واکسیناسیون اعضای هیات علمی و حق التدریس مرکز آموزش عالی کاشمر انجام شد

رییس مرکز آموزش عالی کاشمرگفت: مطابق هماهنگی انجام شده واکسن کرونا  به اعضای هیئت علمی و حق التدریس مرکز آموزش عالی کاشمر تزریق شد.
دکتر هادی معماریان در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: مطابق هماهنگی انجام شده روز شنبه 23 مرداد ماه  ۱۴۰۰ به مرکزیت دانشگاه آزاد کاشمر و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اساتید دانشگاه های آموزش عالی-آزاد اسلامی-پیام نور و جهاد دانشگاهی دز اول واکسن را به صورت انتخابی از بین واکسن های ایران برکت-سینوفارم و آسترازنکا دریافت کردند.
وی افزود: اعضای هیات علمی و حق التدریس مرکز ضمن حضور واکسن مورد نظر را انتخاب و تزریق انجام شد.
وی ابراز امیدواری نمود؛ با واکسیناسیون اساتید و اعضای هیئت علمی و سپس دانشجویان زمینه برگزاری کلاسها در نیمسال اول ۱۴۰۰ فراهم شود.

دسته مطلب: