نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم دانشگاه بیرجند

سخنرانان:

مهندس علیرضا نصرآبادی: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

دکترسیدمحمد تاجبخش: ریس انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران و عضوهیات علمی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند

و دکتر هادی معماریان: بازرس انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران و عضو هیات علمی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری و عضو گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم دانشگاه بیرجند

عنوان نشست: وضعیت مراتع استان و سازه های آبگیر برای استحصال آب باران

زمان:دوشنبه ۲۲ آذر

لینک ورود به جلسه: https://ac5.birjand.ac.ir/researchpk

دسته مطلب: