میزبانی مسابقات فوتسال دانشگاههای منطقه 3 ورزش کشور

میزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 3 ورزش کشور

مسابقات فوتسال دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور از تاریخ 21/12/93 لغایت 25/12/93 به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر و با حضور تیم های دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه فناوریهای نوین قوچان، دانشگاه نیشابور، مجتمع آموزش عالی اسفراین، مجتمع آموزش عالی تربت جام، مجتمع آموزش عالی گناباد و مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار گردید.

این مسابقات صبح جمعه با بازی دانشگاههای بیرجند و تربت جام آغاز گردید. بعد از اتمام مسابقات در مرحله مقدماتی و حذفی، تیم های بیرجند، فردوسی مشهد، حکیم سبزواری و شاهرود به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در بازی های مرحله نیمه نهایی تیم های شاهرود و بیرجند با عبور از سد تیمهای فردوسی مشهد و حکیم سبزواری به فینال راه پیدا کردند.

در بازی رده بندی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به شکست دانشگاه حکیم سبزواری شد و به مقام سوم دست یافت و در بازی فینال دانشگاه شاهرود برنده بازی و قهرمان مسابقات شد. دانشگاه بیرجند نیز با شکست در این بازی به مقام دومی دست یافت.

مراسم اختتامیه با حضور مسئولین دانشگاه ها و ادارات شهرستان برگزار گردید که در این مراسم جام و احکام تیم های اول تا سوم به آنها اهدا گردید.

شایان ذکر است تیم مرکز آموزش عالی کاشمر پس از صعود از مرحله مقدماتی در مرحله حذفی با شکست از دانشگاه حکیم سبزواری از مسابقات حذف شد و در نهایت جام اخلاق این دوره از مسابقات به تیم مرکز آموزش عالی کاشمر اهدا گردید.