موقتا تمام سامانه های آموزش از دسترس خارج شد

باتوجه بروزرسانی سامانه های آموزش، پورتال دانشجویی و پورتال اساتید از تاریخ 1401/05/05 لغایت 1401/05/22 از دسترس خارج می باشد. لذا خواهشمند است صبوری فرمایید و از تماس و مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.
قابل ذکر است سامانه آموزش مجازی فعال و کلاس ها در حال برگزاری می باشند.