موارد ممنوعه در امتحانات

تصویر کارشناس آموزش

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند همراه داشتن کیف، جزوه و تلفن همراه در جلسه امتحانات پایان ترم مغایر با قوانین می باشد. در صورت همراه داشتن انتظامات دانشگاه فقط جهت نگهداری تلفن همراه با شما همکاری و د ریافت سایر تجهیزات از سوی انتظامات و نگهبانی ممنوع می باشد.
ضمنا مطابق اطلاع رسانی های انجام شده همراه داشتن تلفن همراه حتی خاموش در جلسه امتحان به منزله تقلب بوده و در صورت مشاهده مطابق قوانین برخورد خواهد شد.