مشارکت دو عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر در یک پروژه بین‌المللی نوآورانه و فناورانه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر آقایان دکتر میثم مجیدی و دکتر عطاءاله جودوی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر به همراه پژوهشگرانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان در یک پروژه بین‌المللی، نرم‌افزار و رابط گرافیکی برای مدل‌های ریاضی آب سطحی و آب‌زیرزمینی ایجاد کردند که به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم مدیریت منابع یکپارچه آب (IWRM-DSS) شناخته می‌شود.

گفتنی است؛ مدل‌های ریاضی منابع آب ابزار ارزشمندی برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب می‌باشند. اما معمولا تصمیم‌گیرندگان در استفاده مستقیم از این مدل‌های کامپیوتری پیچیده با مشکل مواجه هستند.

این سامانه این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان و کارشناسان منابع آب ایجاد می‌کند که بتوانند سناریوهای مختلف مدیریتی را بدون مهارت زیاد در مدلسازی تعریف کنند و نتایج تصمیمات خود را مانند افزایش یا کاهش بهره‎برداری از آبخوان و یا کاهش بارندگی بر تغییرات سطح آب‌زیرزمینی مشاهده کنند. این سامانه کامپیوتری دارای مشابه داخلی یا خارجی نیست و هدف آن پر کردن شکاف بین مطالعات تخصصی و نیازهای سیاست گذاران و ذی نفعان در مدیریت منابع آب هست.

نتایج این پروژه مهم در مجله بین‌المللی هیدروانفورماتیک به چاپ رسیده است و از لینک http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2021.081 قابل دانلود است.