مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه 3 ورزش کشور به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر