مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو (همراه با تقدیر از دانشجویان برتر جشنواره دانشجویی)

انجمن آبخیزداری ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند:

مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو (همراه با تقدیر از دانشجویان برتر جشنواره دانشجویی)

 سخنرانان این برنامه:
جناب آقای دکتر علی طالبی (استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران)
جناب آقای دکتر هادی معماریان (دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند)
جناب آقای مهندس محمدرضا کارگر (کارشناس ارشد RS اداره کل منابع طبیعی استان فارس و کارافرین برتر)

 زمان: سه‌شنبه 16 آذر 1400
 ساعت: 20 الی 22
 لینک اسکای‌روم برای ورود به برنامه:

https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/student

 http://wmsi.ir/   @WMSEIR

Watershed Management Society of Iran انجمن آبخیزداری ایران

دسته مطلب: