امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398

مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر