قابل توجه دانشجویان گرامی - عضویت در کانون همیاران