فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت جهت اعزام 1401/09/01

به استحضار می رساند در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جهت پذیرش افراد متقاضی جذب در رشته های کامپیوتر،  کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی به عنوان پرسنل #امریه ارتباط با جامعه و صنعت تا روز جمعه مورخ اول مهرماه 1401 ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت به نشانی:
https://amriye.msrt.ir
 نسبت به ثبت نام و تکمیل درخواست جهت اعزام 1401/09/01 اقدام نمایند.

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر و مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز:
 @IEO2016

دسته مطلب: