دیدار دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با خانواده شهید حسین امینی مقدم

 جناب آقای دکتر رحیمی،  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با خانواده شهید حسین امینی مقدم از شهیدان ۸سال دفاع مقدس همزمان با روز بزرگداشت شهدا دیدار داشتند.

  در این دیدار دکتر معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر مهرام دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان، اعضای هیأت رئیسه و همکاران دانشگاهی نیز حضور داشتند.

"امور فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"