دیدارصمیمانه معاونت آموزش، پژوهشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر با دانشجویان در محل خوابگاه خواهران

به منظور آگاهی بخشی در خصوص آیین نامه شورای انضباطی دانشجویی، دیداری صمیمانه توسط معاونت آموزش، پژوهشی و دانشجویی مرکز به همراه دبیر شورای انضباطی دانشجویی با دانشجویان دختر مرکز در محل خوابگاه خواهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر دکتر میثم عابدین پور در این دیدار اظهار داشت: شورای انضباطی دانشجويان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است كه در مورد تخلفات شغلی و شئون دانشجويی اتخاد تصميم می‌كند. وی با بیان این که شورای انضباطی از نظر ساختاری در حوزه معاونت دانشجويی قرار می‌گيرد، ليكن از نظر بررسیِ پرونده‌ها و برخورد با تخلفات و صدور آراء؛ كاملاً مستقل و غيروابسته به نظام اداری دانشگاه عمل کرده و دانشجو مكلف است در تمام مدت تحصيل، كارآموزی،كارورزی، بازديد علمی و نيز در سرای دانشجویی (خوابگاه)؛ و هر جا كه به عنوان دانشجو حضور دارد، آيين‌نامه انضباطی را رعايت كرده و عملی كه خلاف شئون و حيثيت دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی ایران و ناقض آيين‌نامه انضباطی باشد، انجام ندهد.
وی در این دیدار یک ساعته در مورد رعایت پوشش مناسب دانشجویان دختر اظهار داشت: بدون ترديد خواهران دانشجو به عنوان قشری فرهيخته، با مشاركت فعـال در امور علمی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی نقش اساسی در توسعه و پيشرفت كشور دارند.
وی گفت: شما عزيزان، دانشجويان امروز، مادران فردا و تربيت‌كننده نسل‌های آينده ميهن اسلامی هستید؛ لذا با رفتار شايسته خود می‌توانید زمينه‌ساز روابط اجتماعی سالم و سازنده و پيشتاز حاكميت ارزش‌های اسلامی و انسانی در دانشگاه و جامعه باشید.
وی ابراز کرد: با توجه به فرارسیدن زمان امتحانات پایان ترم نیاز به برنامه ریزی دقیق مطالعاتی است.
عابدین پور درخصوص عواقب تقلب درامتحانات (بند ششم ماده 2 شیوه نامه انضباطی) به دانشجویان توصیه هایی نمود.
دبیر شورای انضباطی نیز در ادامه به ارائه نکاتی در مورد رعایت بند های آیین نامه انضباطی دانشجویان پرداخت.
اعظم خواجه همچنین در خصوص رعایت پوشش دانشجویان و نحوه رفتار در محیط های اجتماعی خارج از اماکن دانشگاهی نکاتی را عنوان نمود.