دکتر میثم مجیدی به عضویت کمیته راهبری تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی درآمد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر دکتر میثم مجیدی ،عضو هئیت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان عضو کمیته راهبری تحقیقات و فناوری این
 انتخاب شد.
دراین حکم که به امضا رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رسیده؛ آمده است ایشان به عنوان عضو این کمیته برگزیده شدند تا با همفکری و برمبنای خردجمعی با دیگر اعضا، کمیته پژوهش ها وفناوری های را راهبری نمایند.
گفتنی است؛ دکتر میثم مجیدی دارای مدرک دکترای مهندسی علوم آبیاری از دانشگاه فردوسی مشهد است  و نماینده جامعه دانشگاهی در تیم نظارت طرح همیاران آب شهرستان کاشمر می باشد.

دسته مطلب: