دکتر امین حسینی عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان Editorial Board مجله journal of mathematical extension برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر امین حسینی استادیار رشته ریاضی ورییس گروه نظارت و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان عضو Editorial Board مجله journal of mathematical extension برگزیده شد.
لازم به ذکر است؛ این مجله ریاضی در پایگاه های معتبر ISC, WOS, MathSciNet, ZbMath نمایه شده است. همین طور این مجله از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی و پژوهشی است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی شهرستان به ویژه مرکز آموزش عالی کاشمر تبریک می گوید.