در راستای انجام مسئولیت اجتماعی دانشگاه صورت گرفت؛ پیشنهاد تشکیل و فعالیت کمیسیون محیط زیست در شورای شهر

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر  در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه  به شورای شهر کاشمر پیشنهاد داد؛ کمیسون محیط زیست را در شورای شهر کاشمر  فعال کنند.
دکتر هادی معماریان با اشاره به تبصره‌ای از ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور که در آن امده لست ؛ یکی از وظایف این شوراها بررسی شناخت کمبودها و نارسایی‌های بهداشتی، رفاهی و اقتصادی شهرهای حوزه انتخابیه است گفت: با توجه به پتانسیل قانونی شوراهای اسلامی و شأن نظارتی شوراها بر شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی می‌توانند نقش موثری در بهبود و توسعه محیط زیست کشور ایفا کنند.
وی افزود: در همین راستا و بر خلاف رویه های غلط سال های قبل و با توجه به معضلات عمده محیط زیستی شهر کاشمر، انتظار مردم، کارشناسان و متخصصان و نخبگان شهر این است که عزیزانی که به تازگی منتخب مردم شده اند کمیسیون محیط زیست شورا را فعال کرده و اقدامات مناسبی را بر اساس اولویت های زیست محیطی به انجام برسانند.
وی افزود: اجراي طرح هاي استحصال آب باران و رواناب در عرصه هاي شهري، کمک به اجرای طرح هاي تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي، کمک به مديريت کشاورزي و بهینه سازی مصرف آب شهري جهت جلوگیری از افت شديد سطح سفره هاي آب زيرزميني و فرونشست زمين،کمک به سرمايه گذاري کافي در حوزه انرژي هاي نو، جذب مشارکت گروداران و ذينفعان در اجراي طرح هاي توسعه اي بخصوص در حوزه مديريت منابع آب، استقرار و تجهيز سامانه هاي هشدار مخاطرات طبيعي در شهر و حوضه هاي آبخيز شهري ،نگاه به محيط زيست بعنوان اولويت اول در طرح هاي توسعه و اشتغالزايي منطقه برنامه ريزي آينده نگر در بخش شهري و مديريت منابع بر پايه تغيير اقليم و سازگاري با آن،  جلوگیری از تغيير کاربري اراضي کشاورزي بسمت ويلاسازي هاي گسترده بخصوص در شمال شهر، کاهش سطوح غيرقابل نفوذ شهري که منجر به تشديد حجم و سرعت سيلاب ها می شوند، جلوگیری از گسترش شهر بسمت گسل فعال درونه و رعايت حريم از گسل، کاشت گونه هاي سازگار با کم آبي و خشکي در فضاي سبز شهري، بهینه سازی و مدیریت لندفیل کاشمر جهت دفن بهداشتي زباله ها و جلوگیری از تجمع و دفن نخاله هاي ساختماني در مناطق مختلف شهر،جلوگیری از گسترش شهر و شهرک صنعتي بر روي مسيل ها و کانون هاي تغذيه آبخوان کاشمر، جلوگیری از توسعه بي رويه و غيرمعقول کوره هاي آجرپزي در اطراف شهر و افزايش آلودگي ها و ريزگردها، کمک به توسعه تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد و استفاده از ظرفيت سمن های محیط زیستی در اولویت است.

دسته مطلب: