خبرگزاری بین المللی قرآن | امضای تفاهم‌نامه میان مرکز بین‌المللی سمینارهای توسعه علوم جهان اسلام با مرکز آموزش عالی کاشمر