حضور نماینده مرکز آموزش عالی کاشمر در جلسات کارگروههای شورای مدیریت آموزش عالی استان خراسان رضوی

با آغاز فعالیت کارگروههای شورای مدیریت آموزش عالی استان خراسان رضوی ، دکتر میثم مجیدی به عنوان نماینده مرکز آموزش عالی کاشمر در جلسات این کارگروه ها حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر، شورای مدیریت آموزش عالی استان ها که بنا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و  بر اساس سند آمایش آموزش عالی و اسناد بالادستی در حوزه واگذاری اختیارات به استان‌ها تشکیل شد و مرکز آموزش عالی کاشمر در سه کارگروه فرهنگ و دانشگاه، پشتیبانی و منابع، و کارگروه آمایش، سند راهبردی و بین المللی شدن دانشگاهها عضو  این شوراست. 
نخستین جلسات کارگروه مذکور با حضور دکتر مجیدی نماینده مرکز آموزش عالی کاشمر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
لازم به یاداوری است ؛ مصوبات این کارگروه‌ها در هر حوزه ای بعد از تصویب در شورا، برای تمام دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی استان  لازم الاجراست

دسته مطلب: