حضور مدیر گروه علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در یازدهمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزش و پژوهش ورزش کشور به صورت آنلاین

این نشست با حضور روسای دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور به منظور مدیریت دروس عملی تربیت بدنی در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت برگزار شد.

در این نشست آنلاین نمایندگان قریب به ۵۰ دانشکده و گروه تربیت بدنی دانشگاه‌های بزرگ کشور، مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم و نماینده دفتر برنامه ریزی و گسترش علوم ورزشی حضور داشتند.
دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی، دکتر محمد حسین علیزاده مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و رئیس کارگروه برنامه‌ریزی و گسترش علوم ورزشی از طرف وزارت علوم و دکتر علی کاشی معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی در این نشست پس از شنیدن پیشنهادات روسای دانشکده ها جهت بهره بیشتر از همه ظرفیت های ملی در شرایط بحران بیماری کرونا تصمیم گیری های خاصی اتخاذ کردند که برای اجرایی شدن این تصمیمات پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.
همچنین در این نشست با هم‌ فکری تمامی دانشکده ها و پژوهشگاه با دفتر گسترش برنامه ریزی و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در خصوص شیوه مدیریت دروس عملی رشته تربیت بدنی در مواجهه با بحران کرونا بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست به نکات بسیار مهمی از جمله نحوه اجرای دروس عملی برای دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و همینطور اجرای واحد یک و دو تربیت بدنی که متولی اصلی این واحدها دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی سراسر کشور هستند بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد نظرات مطرح شده جمع بندی شده و در اختیار کمیته برنامه ریزی رشته قرار گیرد تا از مسیرهای قانونی به اطلاع دانشگاه های کل کشور رسانده شود.
 از جمله نکات مهم این نشست استقبال بی سابقه دانشگاه ها از شورای یازدهم بود که نشان از اهمیت موضوع و جدیت این همکاران در مواجهه با بحران کرونا داشت.