حضور مدیر گروه علوم ورزشی در ششمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش کشور

مدیر گروه علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در شششمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش کشور که در تاریخ 10 شهربور 95 به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد حضور یافت.

در این نشست نمایندگان دانشگاه های اراک، اردکان، اصفهان، الزهراء (س)، بوعلی سینا همدان، بیرجند، پیام نور، تبریز، تربیت مدرس، حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، رفسنجان، زنجان، سمنان، صنعتی شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، علامه طباطبائی، قم، کاشمر، گنبد، گیلان، لرستان، نهاوند، هرمزگان و نماینده پژوهشگاه علوم ورزشی، همچنین رؤسای سه انجمن علمی تربیت بدنی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نیز حضور داشتند.