امروز دوشنبه 22 مهر 1398

حضور دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی

حضور دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و سایر اعضای این کمیسیون جهت هم‌اندیشی و بررسی پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان/ یکشنبه ۳شهریورماه