حضور دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره مربیگری بدمینتون

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط گروه علوم ورزشی مرکز با هیئت بدمینتون شهرستان کاشمر، تعدادی از دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره مربیگری درجه 3 بدمینتون که در تاریخ 13 لغایت 19 مردادماه 1397 برگزار گردید شرکت کردند.