حضور دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره داوری فوتسال

تعدادی از دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره داوری درجه 3 فوتسال که در تاریخ 3 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1398 به میزبانی شهرستان بردسکن برگزار گردید شرکت کردند و در پایان موفق به کسب نمره قبولی شدند.