جلسه هماهنگی و همفکری مرکز آموزش عالی کاشمر با فنی و حرفه ای شهرستان

جلسه هماهنگی و همفکری مرکز آموزش عالی کاشمر با فنی و حرفه ای شهرستان جهت همکاری در برگزاري دوره های مشترک مهارتی و توان افزایی دانشجویان، با حضور دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر، مهندس خبازی رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان و دکتر عاقل رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار گردید.

 

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: