جشنواره غذا و انتخاب اتاق نمونه در خوابگاه های دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر برگزارشد

مدیر امور دانشجویی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برای دانشجویان دختر پسر خوابگاهی جشنواره غذا و انتخاب اتاق نمونه برگزار شد.
علی اصغر مازنی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: به دانشجویان دختر و پسر این مرکز که در زمینه اتاق نمونه و جشنواره غذا رتبه کسب نموند هدایایی به رسم یادبود اهدا شد .
وی گفت: در این‌مراسم همچنین از سرپرستان خوابگاه های دانشجویی تجلیل شد .