تست فشارخون و قند خون رایگان در مرکز

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

تست فشارخون و قندخون رایگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از کلیه دانشجویان بصورت رایگان در داخل مرکز گرفته می شود. برای این منظور لطفا به چادرهای نصب شده هلال احمر مراجعه نمایید.

ضمنا برای تست قند خون باید ناشتا باشید.